Què és l’agricultura urbana?

Què és l'agricultura urbana?

Es pot definir com el cultiu de plantes i la cria d'animals a l'interior de les ciutats, proporcionant productes alimentaris de diferents tipus de cultius (grans, arrels, hortalisses, fongs, fruites), animals (aus, conills, cabres, ovelles, bestiar boví, porcs, cobais, peix, etc.) així com productes no alimentaris (plantes aromàtiques i medicinals, plantes ornamentals, productes dels arbres).

Es practica de formes i modalitats diverses, a horts i jardins comunitaris, granges urbanes, horts i patis escolars, horts privats en terrats, balcons i terrasses.