Cap a uns sistemes alimentaris sostenibles al Mediterrani

Durant el 2018 hem col·laborat i participat al projecte Madre, liderat per la xarxa Medcités i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest projecte hem tingut la possibilitat de acollir una trobada internacional en el marc de l’Aplec 2017 i també participar de visites a altres ciutats. Us oferim un extracte del “Policy Paper”.

L’agricultura urbana i periurbana és un element clau per al desenvolupament de sistemes alimentaris locals sostenibles a les àrees metropolitanes mediterrànies. Malgrat el seu reconeixement creixent, l’agricultura metropolitana encara no es té prou en compte en les polítiques públiques, la qual cosa li impedeix consolidar models reeixits, explorar cadenes alternatives de subministrament d’aliments i
arribar a un grup de consumidors més ampli.

La importància d’aquesta qüestió es demostra de forma clara amb la firma el 2015 del Pacte de política alimentària urbana de Milà, un compromís per desenvolupar sistemes alimentaris locals sostenibles, inclusius, segurs i resistents, adoptat per més de 100 ciutats del món. Des d’aleshores, el Pacte s’ha convertit en un referent internacional per afrontar els problemes relacionats amb l’alimentació en l’àmbit urbà, i l’agricultura metropolitana és un dels aspectes clau en les recomanacions i bones pràctiques compartides entre la comunitat.

D’acord amb aquest i altres documents de referència, el projecte tracta l’agricultura urbana i periurbana des d’una perspectiva crítica i orientada a propostes concretes, i para especial atenció a les àrees metropolitanes mediterrànies. A partir dels coneixements existents i
d’experiències d’èxit a la regió, el document pretén donar una visió clara i concisa dels principals reptes i oportunitats d’aquesta qüestió. A més, es presenten una sèrie d’exemples inspiradors i de recomanacions per a les administracions públiques per obrir camí a l’agricultura metropolitana sostenible.

Al document de recomanacions polítiques es proposen els següents aspectes claus i s’identifiquen bones pràctiques sobre:

  1. Incorporar l’agricultura urbana als marcs legals.
  2. Fer de l’alimentació un element integral de la planificació estratègica
  3. Protegir la terra agrícola i facilitar-ne l’accés a les iniciatives locals
  4. Donar suport a models econòmics viables i sostenibles
  5. Localitzar els sistemes alimentaris
  6. Millorar la governança dels sistemes alimentaris
  7. Adoptar estratègies eficaces de comunicació i sensibilització

 

Document complert de recomanacions polítiques