Memòria Aplec 2019

Memòria detallada de l’aplec del 2019