Urban and Periurban Agriculture and Social Inclusion

Conclusions dels grups de treball del UPA MEDITERRANEAN FORUM que es va celebrar el passat 8 de juny de 2015 a Barcelona.

Un dels grups va tractar sobre governança i l’altra sobre sostenibilitat dels projectes d’agricultura urbana i periurbana.

Vés al document.