La xarxa de l’agricultura urbana

S’ha realitzat un senzill estudi per visualitzar les relacions i els actors de la xarxa d’agricultura urbana que ha participat més o menys directament amb l’aplec. Aquest estudi s’ha fet a partir d’una enquesta on line a totes les entitats que han participat i l’anàlisi i la elaboració dels gràfics l’ha realitzat la Laura Calvet que és investigadora senior del IN3 (UOC) i investigadora vinculada del ICTA (UAB).

La xarxa té 144 actors, és a dir dels 29 que van contestar en total i contant-los a ells s’han generat 144 noms que conformen la xarxa.
Al següent gràfic la mida dels nodes és un indicador de la centralitat que fa referència als actors que serveixen com a pont. Actors que uneixen altres actors que sinó estarien desconnectats. Es mesura les vegades que un actor es troba en un recorregut curt de connexió amb altres dos actors que estan desconnectats entre ells. Això indica quins actors fan de “brokers”.

Xarxa_AU_BCN_Betw_Components_Nov2015

Els diferents colors indiquen el nombre de components, en aquest cas hi ha 8 components, és a dir el número de subgràfics connectats en el que tots els actors estan directament o indirectament en contacte entre ells.

En el segon gràfic la mida dels nodes està basada en el degree, que és una mesura de centralitat que indica el nombre de nominacions rebudes i el nombre de nominacions donades. És a dir la suma de quantes organitzacions ha llistat l’actor X més el nombre d’organitzacions que han llistat a X. És una mesura de popularitat i de bona connexió dins la xarxa.

Xarxa_AU_BCN_Degree_Components_Nov2015